SSIS-011 Aka Asuka thường xuyên bị hiếp chỉ vì cặp ngực khủng.