FSDSS-179 Ấn phẩm đầu tay của diễn viên Noa Miura.