Bố dượng và con gái lôi nhau ra địt khắp ngôi nhà.