FSDSS-207 Các diễn trong năm 2023 của Minori Kawana.