Cặp đôi đối tác nện nhau bên góc sân golf vắng vẻ.