CAWD-203 Câu chuyện sống thử của nữ sinh viên Yui Amane.