Chén được chị họ nhờ chơi tú lơ khơ thua bị lột đồ.