NSFS-081 Chén vợ của người bạn yếu sinh lý Mina Kitano.