STARS-647 Chiếc lồn công cộng mang tên Suzu Honjou.