Chơi cờ vua không thắng nên em đã bị địt tung bím.