Chồng nổi hứng địt vợ Melody Marks ngay trong bếp.