NSPS-972 Chuyện ngoại tình của người đàn bà tên Mary Tachibana.