Cô giáo xúi bậy nữ sinh làm thịt thầy giáo chim to.