IPX-665 Cô thư ký bị sếp hiếp dâm khi đi công tác.  Airi Kijima và Tomohiro Abe