SSIS-075 Cực nứng với những cuộc địt của Konan Sayoi.