Cuộc địt mang tính chất làm quen của 2 người hàng xóm.