Cuộc địt nảy lửa của em Melody Marks và người yêu.