Cuộc địt ngoài trời trên thùng xe bán tải của đôi phịch thủ.