Cuộc địt thô bạo giữa ông anh cu to và 2 con bạn của vợ.