MIAA-428 Cuộc hành hạ tình dục bạn trai của Mikako Horiuchi.