VEMA-192 Đắng lòng em Kanako Iioka liên tục bị đồng nghiệp hiếp.