PRED-309 Đè ngửa chị hàng xóm Kano Kashii ra địt tới tấp.