ABW-296 Địt cô bạn thân Remu Suzumori đã lâu không gặp.