Địt trộm mẹ kế khi bố say rượu chìm vào giấc ngủ sâu.