Đứa con hư giấu bố đưa trai về nhà mây mưa cuồng nhiệt.