MSFH-055 Em đồng nghiệp Ami Kitai ơi xin đừng gạ địt anh nữa.