Gã tồi cưỡng dâm người yêu cũ trước khi cô về nhà chồng.