IPX-664 Hành hạ con bướm nữ điều tra viên Nanami Misaki.