STARS-676 Kỉ niệm ướt át về mối tình đầu của Suzu Honjou.