Kĩ thuật viên mạng viễn thông hiếp dâm nữ khách hàng.