Ký sự đụ gái gọi hạng sang trên xe ô tô của thiếu gia.