SSIS-648 Làm thịt em nhân viên Aika Yumeno trong chuyến cắm trại.