Mẹ kế cùng con gái chén chàng trai chim to tội nghiệp.