Mẹ kế cùng con trai nện nhau còn quay clip làm kỉ niệm.