Mẹ vắng nhà, hai cha con lôi nhau ra chơi xếp hình.