MIDE-742 Mối nhân duyên nồng thắm của Shouko Takahashi.