Nàng tiên bước ra từ trong tranh cho trai trẻ lếu lều.