Ngày đầu đi làm của chàng nhân viên massage chim to.