Người bà chất chơi đụ nhau với người yêu của cháu.