SSIS-657 Người cha dượng tồi và đứa con tội nghiệp Mei Washio.