PFES-047 Nhân duyên ngang trái với gái đã có chồng Mai Hanakari.