Nhìn trộm Xuka tắm và cái kết ngọt ngào cho Nobita.