CAWD-208 Những người đàn ông bước qua đời Miona Kotohane.