SSIS-326 Những vai diễn đĩ thoã làm nên tên tuổi cho Tsukasa Aoi.