SSIS-549 Nữ trợ lý Mai Tsubasa vui vẻ đụ nhau với phó giám đốc.