Ông anh may mắn được địt nữ chuyên gia tư vấn tâm lý.