SSIS-058 Sếp tổng đã hiếp dâm Riri Nanatsumori như thế.