SSIS-072 Số phận bất hạnh của bóng hồng Mai Shiomi.