ADN-314 Sự khuất phục trước cặc bự của Tsumugi Akari.