FSDSS-221 Tác phẩm jav đầu tay của idol trẻ Arisaka Mayoi.